Fissman Rice Spoon Bianca 21cm (Nylon + Silicone)

Fissman Rice Spoon Bianca 21cm (Nylon + Silicone)

Skip to product information
1 of 3

Fissman Rice Spoon Bianca 21cm (Nylon + Silicone)

Fissman Rice Spoon Bianca 21cm (Nylon + Silicone)

View full details