Fissman Potato Masher Bianca 29cm (Nylon + Silicone)

Fissman Potato Masher Bianca 29cm (Nylon + Silicone)

Skip to product information
1 of 5

Fissman Potato Masher Bianca 29cm (Nylon + Silicone)

Fissman Potato Masher Bianca 29cm (Nylon + Silicone)

View full details